การประยุกต์ใช้ในการทดสอบวัสดุสิ่งทอ

การทดสอบที่เกี่ยวข้อง:

※ความตึงเครียด : คว้า , แถบ

※การทดสอบการฉีกขาด

※แรงระเบิด/แรงเจาะ

※ลอก ติดแน่น

※ความต้านทานการเลื่อนหลุดของตะเข็บ

※เข็มต้านทานดึงออกe

※การทดสอบความล้า

21212

เวลาโพสต์: 17 ก.พ. 2565