การประยุกต์ใช้ในการทดสอบวัสดุยาง

การทดสอบที่เกี่ยวข้อง:

※ความตึงเครียด การบีบอัด

※แรงฉีกขาด

※การยึดเกาะของยางกับโลหะ

※แรงเสียดทานของเปลือก

※เฉือน

※ผลกระทบ

※การทดสอบความล้ารอบสูง

※Thermo-mechanical

※การทดสอบแบบสองแกน

21212

เวลาโพสต์: 17 ก.พ. 2565