การประยุกต์ใช้ในการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

2121

การทดสอบที่เกี่ยวข้อง:

※การทดสอบแรงกด / การดัดงอเพื่อกำหนดความแข็งแรง ความแข็ง และการเสียรูป

※การทดสอบแบบสามแกนในสภาวะร้อน/เย็น

※การทดสอบการละลายของน้ำแข็ง

※การกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ตามมาตรฐานพิเศษ


เวลาโพสต์: 17 ก.พ. 2565